CD

Het is het voornemen om in het najaar een nieuwe cd op te nemen in de Sint-Walburgiskerk te Antwerpen.

Eerder verschenen cd:

Cd muzikale impr

MUZIKALE IMPRESSIES (juni 2013)
Bijbelteksten uitgebeeld in muziek door organist Jan Noordzij

1. Elia (1 Kon. 19)
2. Desperation (Matt. 27 : 45 - 46)
3. Berusting (Psalm 131 : 2a)
4. Davids trouble (Psalm 142)
5. Desire and joy (Psalm 45)
6. Hoop/vertrouwen (Spreuken 3 : 5)
7. On fire (1 Thess. 5 : 16a)