Compassie

"Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet". Korter kan ik mijn persoonlijke drive niet samenvatten.

Achter doctrines of belijdenissen aan te lopen, dat is voor mij verleden tijd, daar heb ik geen behoefte meer aan. Gewoon mezelf zijn, mijn gaven en talenten gebruiken en hierbij mijn hart vanuit compassie voor de medemens te openen, daar wil ik wel voor gaan.

Compassie, dat wil zeggen dat jouw hart geraakt is door de situatie waar iemand zich in bevindt. Compassie, nee, niet alleen met 'soortgenoten', maar juist met hen waarvan wij zo snel oordelen dat hij of zij anders is..... 'Broeder' voor de ander zijn. Een prachtig voorbeeld hiervan is de gelijkenis/parabel die Jezus noemt. Het is bekend geworden als het verhaal van "De barmhartige Samaritaan" (Lukas 10 : 25 - 37). De bekende schilder Rembrandt maakte hier eens een schets van, zie de afbeelding hiernaast.

Televisie-interview: Leven vanuit compassie, in mijn ogen is het meer dan waard om je er onvermoeibaar voor in te zetten. Voor wie nog meer over dit principe na wil denken verwijs ik naar het inspirerende televisie-interview met Karen Armstrong.