Kerkgebouw Sint-Walburgis Antwerpen

Buiten:
De huidige Sint-Walburgiskerk werd gebouwd in 1936. De toenmalige pastoor wilde een eigentijdse en toegankelijke kerk, die niet alleen 'zakelijkheid' moest uitstralen, maar ook onderdeel uitmaakte van de bebouwing; letterlijk tussen de mensen dus. Architect was F. van Reeth. De Sint-Walburgiskerk grenst aan de voorzijde aan de Volkstraat, en aan de achterzijde aan de Karel Rogierstraat. Aan de voorkant (Volkstraat), de westzijde, is er een zogenaamde lijstgevel met een toren, waar je boven uitzicht hebt op de stad en de Kathedraal.

Exterieur kerk

Het adres van de kerk is: Volkstraat 41, waar aan de voorzijde (de westzijde) de lijstgevel is met de toren. Hierin hangen diverse imposant klinkende luidklokken.

W - Exterieur Walburgis

Aan de achterkant van de kerk (Karel Rogierstraat), de oostzijde, is er een brede lijstgevel met een kruisvorm. Ook aan deze zijde dus onderdeel van de bebouwing: letterlijk tussen de mensen.

W - Achtergevel

Binnen:
Binnen heeft deze modernistische kerk een kerkzaal met een indrukwekkend cassettenplafond en zijn er kleurrijke glasramen aangebracht. Het groot orgel staat boven op het oksaal, achterin aan de westkant van de kerk, en het altaar staat traditiegestrouw (zoals bij vele kerkgebouwen) opgesteld richting het oosten.

BAR   overzicht kerkzaal

Beneden voorin, rechts naast het altaar, staat het barokorgel opgesteld. Het koororgel, links van altaar, staat op een verrijdbaar plateau en kan overal in de kerk geplaatst worden.

KOOR   Overzicht

Monument:
Sinds 1995 is de kerk beschermd als monument. In 2007 werd de kerk nog grondig gerestaureerd. Op dit moment is er echter dringend onderhoud nodig aan de glasramen.

Wel aardig om te weten is dat de Heilig Hartkerk in Lier (BE) heel veel overeenkomsten heeft met de Walburgiskerk. Die is wel kleiner, maar duidelijk is te zien dat daar dezelfde architect en ook dezelfde glazeniers aan het werk zijn geweest.