Koraalboek

Jaren geleden, in 2009, toen ik nog in Nederland woonde, heb ik een compleet Koraalboek geschreven van de 150 psalmen en 12 gezangen. Ik was me er heel goed bewust van dat ik bij het schrijven van mijn zettingen op tal van plaatsen de muzikale regels had overtreden. Maar dat heeft mij er niet van weerhouden om mijn koraalzettingen op mijn eigen wijze te noteren. Voor wie ervan houdt zal het heel veel speelplezier en voldoening opleveren. Tussen alle werkzaamheden door had ik het steeds stukje bij stukje uitgeschreven. Dan weer in de auto als ik ergens moest wachten, dan weer in het kantoor, dan weer ..... Op tal van plaatsen had ik steeds de tijd die ik over had zo goed mogelijk benut. In mijn map was altijd een stuk muziekpapier aanwezig. (Nu niet meer voor te stellen, nu we onze laptops met muziekprogramma's mee kunnen nemen).Dit was toen voor mij de enige manier om te komen tot het noteren van mijn muziek, koraalzettingen, bewerkingen van psalmen en gezangen, enz. Het resultaat was dus handgeschreven muziek. Ach, dat heeft ook wel iets eigens.

In België is er geen belangstelling voor, maar in Nederland wel en daarom heb ik het Koraalboek hier online laten staan. U kunt de 150 psalmen en 12 gezangen één voor één aanklikken en printen.

Enige gezangen: