Mijn motivatie

Motivatie is datgene wat ons als mens tot een bepaald gedrag drijft. Het is een samenspel tussen biologische (aangeboren) en cultuurafhankelijke (aangeleerde) eigenschappen. Ook de omgeving en datgene wat je als mens meemaakt, speelt een duidelijke rol.

Maatschappelijk gezien ontleen ik motivatie aan mensen die mijn inspireren. Hierbij moet u (in willekeurige volgorde) onder andere denken aan mannen als Martin Luther King, Nelson Mandela en vrouwen als Florence Nightingale, Majoor Bosshardt. Stuk voor stuk mensen die leefden met een persoonlijke missie. Ik vind herkenning in hun levensverhalen.

Motivatie plaatjes

Religieus gezien ontleen ik motivatie eigenlijk in eerste instantie aan de Bijbel. Ook al is de wijze waarop ik de Bijbel ben gaan zien, begrijpen en interpreteren, tijdens mijn leven werkelijk meer dan 180 graden gedraaid, het blijft me mateloos boeien en inspireren. Echter, met dogma's en doctrines heb ik niets meer, dat is verleden tijd.

Leven vanuit het principe van vrijheid, verdraagzaamheid en compassie, dat is hetgeen ik graag wil. Naast de Bijbel zijn er ook andere bronnen en wijsheden, die me boeien en interesseren.

Dit alles bij elkaar maakt dat ik een mens geworden ben, die wars is van 'interessant doen' en 'jezelf meer of beter voelen dan de ander'. Dit uit zich onder andere in de behoefte om gewoon 'normaal' te praten en te schrijven. Mens te zijn voor een ander mens, daarbij de moed hebben om ook je kwetsbare kant te laten zien, dat vind ik heel belangrijk. Ik weet het, ik heb het goed, ik heb er ook hard voor gewerkt, ik heb niets met materialisme en het leven op een grote ecologische voet.