Hommage oud organist Pros de Vries

Pros de vries oude foto

Deze pagina is bedoeld als een hommage aan Prosper de Vries, de eerste organist-titularis van de Sint-Walburgiskerk, die geboren werd op 6 mei 1913 te Brasschaat. In 1931 behaalde hij het diploma voor notenleer, in 1934 voor harmonie, in 1935 voor piano en in 1936 voor contrapunt. In 1938 moest hij vanwege de mobilisatie 17 maanden dienstplicht vervullen. Door de Kerkfabriek van St.-Walburgis werd hij op 1 oktober 1940 (5 maanden na de oplevering van het orgel) aangesteld als organist-titularis. Pros bewerkte tal van liederen voor koor, schreef een aantal missen, waaronder de "Mis voor de vrede". Verder gaf hij vele jaren muzieklessen. Nauwgezet en met toewijding verrichtte hij zijn werk. Op 14 oktober 1990 vierde hij zijn 50-jarig organistenjubileum. Dit was het hoogtepunt van zijn muzikale loopbaan. Hij werd gehuldigd en kreeg hij door pastoor Louis Soetewey de onderscheiding "Pro ecclesia et pontifice" uitgereikt. In 2000 nam hij, na 60 jaar (respect!!), afscheid als organist. Een jaar later, op 23 december 2001 overleed hij in zijn woonplaats Wilrijk. Op zaterdag 29 december 2001 werd er om 11.00 uur de uitvaartmis gehouden in de Walburgiskerk.

W - Pros de Vries 2         Muziekfragment Pros

 

Handgeschreven partituur: Na zijn overlijden gaf zijn vrouw een stapel muziekboeken aan de Walburgiskerk. Deze werden ergens neergelegd en vervolgens keek niemand er meer naar om. In oktober 2016 gaf de koster van de kerk, die nog van het bestaan van de muziekboeken van Pros afwist, de stapel aan mij. Bij toeval ontdekte ik hiertussen een originele, handgeschreven compositie van Pros: "Variaties op een kerstlied voor groot orgel", gecomponeerd in 1949. Aardig is het om zelfs de namen van de registers van het Walburgisorgel in de partituur te lezen. Ik ben blij met de teruggevonden muziek.

Na enig navragen bleek dat de vrouw van de Pros in 2015 is overleden, maar dat hij nog twee dochters had. In november 2016 had ik een persoonlijke ontmoeting met hen, waarbij de originele partituur aan hen is overhandigd.

 

Overhandiging partituur aan dochters Pros

 

Op 25 december 2016 heb ik de "Variaties op een kerstlied" van Pros de Vries ten gehore gebracht op het orgel van de Sint-Walburgiskerk, tijdens de kerstmis. Een postuum eerbetoon, waarbij ook de dochters van Pros met hun partners aanwezig waren en zelfs de oud priester Louis Soetewey de mis nog kon doen!

Vlak voor kerst is er, toen ik bezig was met de laatste voorbereidingen, een filmpje gemaakt terwijl ik juist de laatste variatie (finale) begon te spelen. In 2018 heb het themakoraal en de laatste variatie, de finale gearrangeerd tot  de "Noël-Sortie". Deze is opgenomen in het muziekboek "2 Orgelwerken".

B02   2 Orgelwerken Pros de Vries  kaft  Zie de pagina: Bladmuziek 2 (arr.)

JUBELMARS (1940-1990): Van het een kwam het ander. Nadat de Variaties op een kerstlied zijn teruggevonden (en gespeeld met kerst 2016), had ik begin 2017 opnieuw een ontmoeting met de dochters van Pros. Er was bij hen thuis nog een stapeltje muziekboeken en aantekeningen van hun vader, die zij aan mij wilden overhandigen. Hiertussen vonden we de muziekaantekeningen van de Jubelmars. Deze heeft Pros geschreven ter gelegenheid van zijn 50-jarig huwelijk. Bij verrassing heeft hij deze muziek, die hij heeft opgedragen aan zijn vrouw, voor haar gespeeld tijdens de feestelijke dankviering in de Sint-Walburgiskerk.

Met de muziekaantekeningen ben ik aan de slag gegaan, en begin augustus 2017 is postuum de notatie/arr. tot stand gekomen. Ik vond het een eer om dit te mogen uitwerken. Op 12 augustus 2017 speelde ik deze muziek (in bijzijn van de dochters van Pros) tijdens een concert op het orgel van de Sint-Walburgiskerk. (Van dit moment is verslag gedaan door een journalist van het Gazet van Antwerpen, die bij toeval aanwezig was.) Met instemming van de dochters van Pros is de bladmuziek ter beschikking gesteld voor andere organisten en muziekliefhebbers. (In september 2017 is de muziek in het blad "Het orgel in Vlaanderen" gepubliceerd.) In 2018 is de muziek van de Jubelmars samen met de Noël-Sortie opgenomen in het muziekboek "2 Orgelwerken" van Pros de Vries.

 

Bericht in de Gazet van Antwerpen

pdf van het artikel