Ritueelbegeleider

Het werk als ritueelbegeleider hangt nauw samen met het uitvaartwerk. Steeds meer mensen kiezen voor een persoonlijke uitvaart. Dat gebeurt omdat nabestaanden geen binding meer hebben met een kerk of religieuze gemeenschap. Het komt ook voor dat er in de groep nabestaanden een mix is aan diverse religieuze stromingen. In die situaties komen ritueelbegeleiders al snel in beeld. Met symbolen en rituelen begeleiden zij de nabestaanden bij het samenstellen van de afscheidsceremonie. Met een persoonlijk symbool of ritueel geven de ritueelbegeleiders diepgang aan de afscheidsviering en maken ze elk afscheid uniek.

Inmiddels heb ik enorm veel religieuze en ook seculiere samenkomsten/vieringen verzorgd. Verder verzorg ik lezingen. In de achterliggende jaren heb ik werkelijk prachtige momenten meegemaakt en heel veel mooie reacties gehad. 

Ritueelbegeleiding en alles wat daaruit voor mij is voortgekomen, ervaar ik als zeer inspirerend en boeiend. Mensen blijven verrassen!

***

QUOTE: Bij sommige mensen heeft God liever dat ze twijfelen dan dat ze geloven...